Op deze pagina is de disclaimer te lezen.

Uitverkoopsale.nl behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

De informatie op Uitverkoopsale.nl is bedoeld als vrijblijvend en niet als een concreet aanbod om een overeenkomst te sluiten. Overeenkomsten worden alleen gesloten door aanvaarding van een als zodanig aangeduide offerte van Uitverkoopsale.nl.

Beperkte aansprakelijkheid

Uitverkoopsale.nl spant zich in om de inhoud van Uitverkoopsale.nl zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.

De op Uitverkoopsale.nl aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Uitverkoopsale.nl.

In het bijzonder zijn alle prijzen op Uitverkoopsale.nl onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Uitverkoopsale.nl. Het is daarom niet toegestaan deze te gebruiken zonder toestemming van de eigenaar.

Disclaimer Uitverkoopsale.nl